Facebook

warunki rezerwacji

Warunki rezerwacji dla gości indywidualnych

Dbając o wygodę naszych Klientów oferujemy wiele sposobów dokonania rezerwacji:

  • wypełnienie i wysłanie formularza rezerwacji na naszej stronie internetowej;
  • wysłanie zamówienia rezerwacji faxem, e-mailem lub listownie;
  • telefonicznie;
  • bezpośrednio w ośrodku.

Po dokonaniu rezerwacji ośrodek 4 PORY ROKU prześle na wskazany adres e-mail lub numer fax pisemne potwierdzenie wstępnej rezerwacji. Do sfinalizowania rezerwacji niezbędne jest uiszczenie przedpłaty w formie zadatku w terminie trzech dni roboczych od daty dokonania wstępnej rezerwacji. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego ośrodka 4 PORY ROKU.

JOAN Joanna Kuźniacka
33-380 Krynica-Zdrój
Zieleniewskiego 48
PKO BP SA
71 1020 1026 0000 1702 0081 5274
Rezerwacja nie zostanie dokonana w przypadku braku wpłaty zadatku.