Polityka prywatności

§ 1 Definicje

 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem http://4pory.pl/

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma JOAN sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: 33-380 Krynica-Zdrój ul. Zieleniewskiego 48, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 1182114542, o nadanym numerze REGON: 362922495, zarejestrowana w SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000583805, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika


§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.


§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.


§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych


§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Google AdSense

 • Google AdWords

 • Facebook

 • Youtube


§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.


§ 7 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.


§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

  -------------------------------------------------------------

  Szanowni Państwo

  Dziękujemy za to, że są Państwo z nami i mamy nadzieję, że dalej będziecie korzystać z ofert oraz usług obiektu 4 PORY ROKU w Krynicy-Zdroju przy ul. Zieleniewskiego 48.

  Od 25 maja 2018r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

  Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas tak samo ważne, jak dbanie o jakość naszych usług. Dlatego też chcielibyśmy Państwa zapoznać z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych – RODO.

 • Administratorem Państwa danych jest JOAN sp. z o.o. z siedzibą 33-380 Krynica-Zdrój ul. Zieleniewskiego 48. NIP 118-211-45-42
 • Możecie Państwo kontaktować się z nami pod numerem 18 471 20 30 lub e-mailowo 4pory@post.pl
 • Państwa dane będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem. Dane będą przetwarzane w związku z realizacją naszych usług, w celu umożliwienia kontaktu oraz w celu promocji.
 • Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy zgodnie z obowiązującym prawem, zachowując najwyższe standardy ich zabezpieczenia. Mają Państwo prawo do dostępu i poprawienia podanych przez siebie danych osobowych, a także zgodnie z nowymi przepisami mają Państwo prawo do poprawy, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 • W dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( od 25 maja 2018r Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe( tj. na podstawie art.6 ust.1 ( c ) RODO.

Kontakt

Masz pytania? Chętnie odpowiemy
i dobierzemy odpowiedni pokój.

Adres:

4 PORY ROKU & SPA
33-380 Krynica Zdrój
ul. Zieleniewskiego 48

Email:

4pory@post.pl
x Nasze działania w związku z COVID-19

Procedury jakie stosujemy, aby zadbać o bezpieczeństwo Gości.

Czytaj Więcej